Svenskt projekt modell för Financial Times

Financial Times skriver om uthållighet, passivhus, smarta byggnader och dito nät med en särskild liten faktaruta om Gårdsten.

Och det är ju kul att se, men artikelns behållning kanske snarast är att man fokuserar på byggnaden när man skriver om smarta nät. Ty det som gör att nätet kan agera smart är att byggnaden fungerar aktivt och att dess invånare har nytta av systemet. Artikeln drar därför fram ett s.k. koncepthus som Panasonic byggt i Japan som exempel.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv