Sverige i solklar skugga

Solcellsmarknaden växer kraftigt i Europa rapporterar JRC i årets rapport, se bild nedan. Världsmarknaden växer 2009 med 40-50% jämfört med 2008, men är svårbestämd eftersom lågkonjunkturen bromsade upp innan det sköt fart igen. Anmärkningsvärt är att 3/4 av installationerna ägde rum i Europa. En gyllene marknad för de företag som hänger med.

Tyvärr inga svenska men tre norska finns med i förteckningen över framgångsrika företag! Först missade vi vindkraften och nu solcellerna! Men det är väl för att de har så mycket mera sol i Norge?  surprised

image
Fig. 12: PV growth in the European Union and estimate for 2010.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv