Sverige och energiteknikfronten

Efter att ha läst propositionen om energieffektivisering i Sverige har man svårt att föreställa sig hur Sverige skall ta en plats i frontlinjen. Men efter att sedan ha sett WWFs senaste rapport ‘Power Switch’ så inser man att möjligheten finns. Naturligtvis fordras, som WWF visar med goda exempel från andra länder, att man satsar på hemmamarknaden för att visa hur man gör och dra till sig utländska köpares intresse. Uppvisa ledarskap - formulera vision - bli pionjär! Någon som är intresserad? Kanske Storbritannien där en parlamentsgrupp lagt ett förslag om ‘uthållig upphandling’. I den har åtminstone behovet av ledarskap identifierats i den politiska processen.

Illustration ur WWFs rapport.
image

Kommentarer:

Var finns kunden?

Ibland känns det som att vidden av omreglering inte har kommit med i modeller och policy-tänk.

Om vi accepterar idén bakom omreglering av nät-energimarknaderna så är det kundens handlingar och preferenser som driver utvecklingen framåt - inte energiföretag och finansiella aktörer, de blir bara kundens lydiga tjänare. I den processen är polariseringen i sig en garant för marknadens dynamik och utveckling för allas bästa. Koncensus-och/eller “föra-samman/ordna-för-andra”-tänket leder till en ännu starkare maktstälning för energitillförselbolagen.

Självklart är medborgarperspektivet - t.ex. bra miljö, uthållighet, solidaritet etc. - överordnat kundperspektivet och det ger lagstiftaren ett mandat att konstruera och bygga ramverket.

Är det bara jag som läser som hin håle? eller läser jag helt enkelt för lite?

Roger

I den processen är det just viktigt att företrädare (även företag) som har en alternativ tekniklösning, och som ibland inte tilltalar de stora etablerade aktörerna, får en chans att presentera sin lösningar för kunden så att denne kan välja. Det kan fordra statligt (eller annat) stöd så att “lärinvesteringaran” betalas och lärprocessen kommer igång.

Och detta kan göras med kundens intresse som utgångspunkt, t.ex med teknikupphandlingar.

Din läsart är viktig, men läs längre!!

Företag är “smarta” och vet vilka alianser som är mest lönsamma - inte minst senaste tidens gemensamma upprop med kraftindustrin är tecken på detta. Små företag, innovatörer etc väljer givetvis också i första hand att sälja in sina idéer till kraftindustrin eller finsnsiärer som genast ser energibolagen som kunder eller “exit”.

Jag tycker att mycket av klokskapen vid första anblicken saknar analys av maktförhållanden. Föreslagna åtgärder snarar ökar obalansen än banar väg för en kundsstyrd marknad och medborgarstyrt samhälle.

Jag tror att Du hakat upp dig på bildrubriken där det står energiföretag. I bilden står pionjärföretag.

Nej då, jag förstod att varken rapport eller bild avser enbart energitillförselföretag. Min kommentar handlar inte bara om just den här beskrivningen utan även om många andras bild av hur vi ska göra för att få systemet att fungera bättre - kunden betraktas som passiv vars intressen andra företag, institutoner coh lagstiftare måste bevaka.

Inte i Teknikupphandlingar!

Det håller jag med om, mera av det tänket på andra områden och i andra dimensioner wink

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv