Sydafrika på väg bort från kol?

Sydafrika har länge varit fixerat vid kol och kärnkraft för sin energiförsörjning. För c:a ett år sedan utspelades ett mindre drama när man vill få (och fick) medel från Världsbanken för ytterligare utbyggnad av kolkraft. I dramat ingick att en plan för effektiviserings (Demand Side Management, DSM) mer eller mindre försvann.

Därför är det kul att se att de nu tar upp tråden att satsa på “hemmagenererad” el från förnybara resurser. Det är ESKOM som skall köpa in från lokala resurser till en fastställd tariff.

Snart kanske de hittar sin gamla DSM-plan också?

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv