Symmetri vet jag vad det är, men vad är symmetvå?

Många av oss hisnar inför blandarens verbala kullerbyttor som den i rubriken. Men ibland öppnar de också en dörr till djupare insikter.

En av dem kan vara när vi begrundar vad “nudge” är och borde vara. Nämligen ett sätt att göra vardagens svåra val lättare. Då kan man ju fråga sig om det ibland finns anledning att göra saker som är alltför enkla lite svårare så att de inte missbrukas!?

Därför har man sina håll börjat framföra begreppet “sludge” (engelska för sörja eller dy). Årets Nobelpristagare i ekonomi ger en definition:

Government program designed to make compliance as difficult as possible

Han tänker på bland annat skatteregler och troligen också det svenska pensionssystemet som han utrett. Men som visas i artikeln i länken kan det också vara ett begrepp som till exempel förhindrar att man sitter och hänger över mobilens flöde av (onödig) information allt för mycket, men också tvingar folk på arbetsplatser att interagera mera och bättre.

Intressant tanke! Applicerad på svenska förhållanden skulle man kunna tänka sig att den omtjatade “valfriheten” skulle kunna vändas till en “umgängesnytta”?

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv