TACK!

Hans Nilsson tilldelas Stora Energipriset 2006 för ett långsiktigt engagemang och uthålligt entreprenörskap inom energiområdet.

Genom hans pionjärarbete att utveckla teknikupphandling (Teknikupphandlingar,_Erfarenheter_och_framtidsmojligheter..pdf) som en metod för att stimulera och skynda på utveckling och marknadsintroduktion av ny energieffektiv teknik, har en rad produkter tagits fram med väsentligt lägre energibehov än rådande branschstandard. Många av produkterna har fått ett stort genomslag på marknaden och detta har medfört påtagligt lägre energikostnader för konsumenterna. Detta har även inneburit betydande marknadsfördelar för de vinnande företagen, både i Sverige och internationellt.

I sin verksamhet som fristående konsult fortsätter Hans Nilsson att sprida information om energieffektiva lösningar och system samt att synliggöra den icke använda energins, den s k ?Negawatten?, betydelse. Detta arbete bedriver han inom IEA´s kommitté för Demand Side Management, nätverket ECEEE, konferensverksamhet samt sin blogg med dagliga inlägg på Internet.


image

Kommentarer:

Gratulerar till priset, det var roligt. Kan Du ge något tips om hur man hittar “Innovators” eller “Early adopters”? De jag får kontakt med håller till på den “kritiska linjen”. Den produkt jag har är väldigt enkel att förstå, en fläkt med överlägset högsta verkningsgrad och bullerfritt, lågt ljud och till jämförbart pris som andra fläktar på marknaden. Men ändå är man skeptisk.

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv