Tänk på ett tal

Och fördubbla det. Talet är 2 grader celsius. Det är nämligen mera troligt att temperaturhöjningen blir 4 grader. The Royal Society har samlat ett antal studier om vart vi är på väg både ifråga om temperaturhöjning och dess konsekvenser. Det är ingen munter läsning.

....half the world?s current agricultural land would become unusable, sea levels would rise by up to two metres, and around 40% of the world?s species would become extinct.
?The ecosystem services upon which human livelihoods depend would not be preserved,?

Varför blir det så här då? Ja vi kan ju undra över varför Europas politiker (inklusive de svenska) inte anser att ens den olönsamma energianvändningen skall minska. För en alltför hög energianvändning är ju en viktig orsak. Och runt om i världen så pågår ansträngningar att utvinna skiffergas som lösning snarare än att utnyttja förnybar energi.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv