Earth Hour på 27 minuter

Någon sorts rekord är det när man noterar att de fyra största TV-bolagen i USA ägnade tillsammans 27 minuter av sändningstiden åt klimatproblemen 2013!! Då var det ändå en uppgång jämfört med 2012. Det bådar inte gott för den Amerikanska aktiviteten på klimatområdet även om Obama och Hollande har mötts och sagt att klimatet är viktigt.

Att just de båda herrarna möts är väl ändå något som inger hopp. 2015 hålls det klimatmöte i Paris som skall reparera alla tidigare misstag från Köpenhamn 2009 till Warszawa 2013 och ge oss en ny plattform att agera efter Kyotoavtalet. Förhoppningarna på framgång är lågt ställda och vi får ännu ett tag hålla oss till teckentydningar av vad världens ledare gör. (Vad de inte gör är mera uppenbart)

 

 

 

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv