Det är de små, små detaljerna som gör’et

Hävdade Povel Ramel i en gammal sång. Och en sådan liten MEN EXTREMT VIKTIG detalj är att ett uthålligt energisystem baseras på effektiv användning. Eljest bygger man ett överdimensionerat system som försörjer en slösaktig användning. IEA kommer att ytterligare understryka det i en publikation, Energy Technolgy Perspectives, som kommer nästa månad.

Så när Mona Sahlin skall prata om Sustainable, Affordable and Accessible Energy vid UN CSD på onsdag så är det just en sådan liten detalj som saknas. Precis som i propositionerna. Men varför?

Sveriges inlägg på CSD kan följas på http://www.un.org/esa/sustdev/csd/csd14/statements.htm . Och hitintills består de mest av “reklam” för gröna certifikat, påståenden att stadplanering är viktigt samt att både konsumtion och produktion bör vara uthållig. Någonstans därinne döljer sig (hoppeligen) effektivare energianvändning.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv