The devil is in the details

Så sägs det, men man undrar om inte det är djävulen själv som skriver “detaljerna”. I alla fall när det gäller förslaget till nytt effektiviseringsdirektiv där man gjort en genomgång av arbetsläget och där ordförandelandet lagt ett nytt förslag. Affärsidén, om man får säga så, med dessa omskrivningar är att försvaga ett redan svagt förslag till EU-direktiv.

Detta händer när man rapporterar att utsläppsökningarna globalt sett tagit vad man kallar monsterproportioner. När man konstaterar att tilltagande torka i Medelhavsområdet väsentligen kan hänföras till global uppvärmning.

Och vad är det då som oroar? Jo bl.a. att ett energinyttoansvar för energiföretagen skall påverka konkurrensförhållandena. Ja - och? Klart att det gör! Företag som ger sina kunder bättre service kommer naturligtvis att uppfattas som bättre. Får kunderna högre pris? Ja kanske, men de får lägre kostnad eftersom de köper en mindre mängd och de får lägre pris än de skulle fått om man tvingats bygga ytterligare kraftanläggningar för en överstor efterfrågan. Får företagen lägre vinster? Ja troligen. Så var klämmer skon - egentligen!?

Eller annorlunda uttryckt, om vi står inför en uppenbar klimatkatastrof med kostnader som fördelas på ett oförutsägbart sätt (se torkan i Medelhavsområdet som exempel) hur stort är då problemet med en antagen konkurrensförsämring som dessutom kan motverkas av företagen själva genom att de utvecklar sina erbjudanden till kund. Finns det någon energiminister som är, som uttrycket säger, karl för sin hatt?

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv