The double dividend

Den dubbla avkastningen brukar man tala om när det gäller energieffektivisering. Det ger lägre kostnader och bättre miljö. Men nu börjar också notera att det finns en tredje tung fördel (trifecta), nämligen säkrare energisystem och en fjärde genom att en lägre eftefrågan pressar ner priserna. Man kan undra om medvetenheten om dessa förhållande också leder våra beslutsfattare till kraftfullare åtgärder?

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv