The medium is the message

Marshall McLuhans uttryck från 60-talet kommer osökt i tankarna när man ser att McKinseys rapport, om att åtgärder för effektivare energianvändning både är billiga och kraftfulla, blir citerad bl.a. av landets statsminister. Det är ju inte direkt några statshemligheter att det vilar en stor outnyttjad och lönsam potential i våra hem, köpcentra, kommunalkontor, industri, idrottsanläggningar m.fl. platser där vi lever och verkar. Men låt inte detta bli en skugga över rapporten, den är väldokumenterad och välillustrerad så att sambanden upplevs tydligt.

Det ligger också en stor styrka i deras konstaterande att marknadskrafterna ensamma inte förmår realisera potentialen, men deras översikt av policy-åtgärder är i tamaste laget. Det finns bättre genomgångar i t.ex Energirådgivarnas rapport “Mera Verkstad”, men den åtnjuter inte samma höga prestige som en McKinsey-rapport. Det gör den emellertid inte mindre värd - bara billigare!

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv