The proof of the pudding

SOMMAREN ÄR SNART SLUT cool hmm
Och då fortsätter vi de små betraktelserna i anslutning till förslaget om hur EUs direktiv för effektivisering (Direktivet.pdf) skall implementeras enligt regeringens förslag och jämföra detta med den modell som gjorts av Koalitionen för energieffektivisering.

Här kommer den fjärde som handlar om artikel 8 - Energibesiktningar och energiledningssystem: The proof of the pudding

Enligt artikel 8 skall medlemsländerna agera för att företag av alla storlekar genomför energibesiktningar/-kartläggningar. Direktivet är däremot vagt vad gäller att åtgärder också skall genomföras. Man tycks anta att företagen är allmänt omedvetna, men så snart det uppenbaras för dem att här finns en ekonomiskt attraktiv potential då hugger de som ilskna kobror.

Det är perspektivet om den ekonomiskt rationelle aktören. Det som spelat oss ett spratt i flera decennier. Det är naturligtvis bra om man får en bättre uppfattning om hur energieffektivisering skall bli synligt på företagens radarskärm och göras attraktivt genom att man förstår dess strategiska betydelse för företagens överlevnad och utveckling.

Men det som avgör om det är en pudding man lagat är om puddingen blir uppäten (the proof of the pudding is the eating)! Det är alltsÃ¥ genomförandet vi mÃ¥ste ha för ögonen. Koalitionen pÃ¥pekar att besiktningar mÃ¥ste ha karaktären av “Investment grade audits” det vill säga mynna ut i en investeringsplan. Efter det svenska debaclet med byggnadsdeklarationer, som i bästa fall är det man kallar “walk-through audits” eller snarare “drive-by” eftersom man inte ens behöver besöka huset, sÃ¥ borde vi dra slutsatsen att besiktningar skall vara skarpa.

Det ser ut som om regeringens förslag (pkt 9.3 om innehåll) visar medvetenhet om riskerna och behovet av att täppa till luckorna. Gällande standard EN 16247 kanske är tillfyllest men då bör det anges i implementeringen i Sverige. Det är annars bra att vi har en förebild i det Schweiziska förslaget som kom nyligen och som vi kan modellera vidare på.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv