The Terminator strikes again.

Californien styrs som bekant av Arnold Schwarzenegger som tagit med sig sin Action-image också till den politiska scenen. I ett utkast till klimatplan låter han lägga fram förslag som till 2020 skall minska Californiens utsläpp med 10 % jämfört med 2005 och med 30 % jämfört med BAU (Business as Usual). Det är ett totalomfattande program (se tabell nedan) med tyngdpunkt på transportsektorn.

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv