Tidsfristen krymper

Snabbare än vi tror säger WWF. Vi har bara 5 år på oss att vidta de nödvändiga åtgärderna. Det är de dåliga nyheterna. De goda är att det finns energi i överskott för att klara uppgiften. Deras bränslemix (se bild) för år 2050 innehåller inte ny kärnkraft men väl fossileldning med koldioxidinfångning (CCS). De stora tillskotten i mixen är effektivare energianvändning i industri, byggnader och transporter.
De understryker ytterligare den synpunkt som framfördes av den danske energiministern vid IEA-mötet att det behövs ledarskap samt co-ordination ifråga om strategier och investeringar för att nå målen.

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv