Timeo hominem unius libri

“Jag fruktar den människa som bara läst en bok”, ett uttryck som tillskrivs Thomas av Aquino. Men det finns nog anledning att ännu mer frukta dem som litar på den som bara läst en bok (och själv kanske inte ens det)! Detta sagt efter att ha sett att den nye ordförande, av republikanerna utsedd,i USAs parlamentariska kommitte för energi och miljö är John Shimkus. Hans källa för att studera klimatfrågan är nämligen bibeln i vilken Gud lovat att efter den syndaflod som drabbade världen vid Noaks tid så skall det inte bli några fler! Case closed - IPCC go home!

Det finns visserligen de som granskat just den delen av Mr Shimkus källa och funnit grava brister. Men det imponerade inte heller på dem som nominerade för republikanerna.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv