Något saknas - bara pengar eller är det också vilja?!

Rapporten från EEFIG (Energy Efficiency Financial Institutions Group) har fått Euractiv att undra om det faktum att pengar saknas till effektivisering egentligen visar att det är viljan som saknas.

Eller ännu värre? Man saknar grundläggande insikter om hur ekonomiska system fungerar. I så fall är artikeln i Euractiv mycket nyttig eftersom den länkar till ett stort antal rapporter som visar olika aspekter av effektiviseringens betydelse. Till exempel en från Ecofys (Saving energy: bringing down Europe’s energy prices for 2020 and beyond) som visar hur energisystemet påverkas till allas bästa. Inte bara de som sparar genom att effektivisera utan också alla andra.

Konsekvenserna ser ut så här:

1. Reduced demand will have a downward effect on fossil fuel energy prices
2. Electricity prices on the spot market will be lower
3. Fewer investments in energy infrastructure will be needed

Ajaj säger nu den förhärdade effektiviseringsmotståndaren. Om priserna blir lägre till följd av effektvisering så lönar det sig ju inte att effektivisera eftersom priserna blir lägre. Eller ?? raspberry

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv