Tjäna dubbelt på effektivisering

Genom att uppfylla EU-direktivets mål om att minska energianvändningen med 20% så sparar Europas invånare drygt 100 miljarder € årligen i minskade utgifter för den energi som vi egentligen inte behöver. Ecofys gör bedömningen att man kan spara lika mycket till genom sänkta priser på den energi som återstår.

Detta eftersom lägre efterfrågan innebär att man bland annat inte behöver ta i anspråk de dyraste produktionsresurserna (se figur nedan). Men också att efterfrågetrycket på fossila bränslen minskar och därmed priset.

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv