Toker, Blyger, Glader, Butter, Kloker, Trötter och Prosit

Striden om energieffektiviseringsdirektivet är inte över. Visserligen gäller direktivet men fortfarande strider man om hur det skall tolkas. Undra på det eftersom det är så fullt med “flyktklausuler” (loopholes). Det verkar bland annat som om de länder (däribland Sverige) som kämpar emot de vita certifikaten dragit en liten nitlott och inte får räkna sig en del fördelar till godo (se länken ovan).

Detta har bland annat lett till, säger ryktet, att representanter för några av de ovilliga länderna skall träffas i Helsingfors i veckan och diskutera hur de skall kunna stärkas i, och hantera, sitt motstånd. Antalet motståndare, deras allmänna karaktär och resning indikeras i rubriken ovan.

Kom ihåg att även klokhet är relativ. För klokheten i att försöka urholka åtgärder som i sig själva är välståndsskapande är svår att inse.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv