Trädplantering och terrorism

Det är klarlagt att Sahel, Saharas gräns, är ett område där livsbetingelserna är hårda och att med det följer fattigdom, lågutbildning och ...terrorism. Det hävdas nu att det finns möjligheter att “återgröna” (regreen) dessa områden och att det skulle minska problemen med våld och terrorism.

Det skulle kanske också kunna ge en ny dimension åt de stödinsatser med militär som nu sker i till exempel Mali? En insats med gröna baskrar?


image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv