Tre skäl att tänka nytt om energin i framtiden

Sinande oljetillgångar, kärnkraftens tillbakagång och ökad torka som påverkar vattenkrafttillgångarna är tre skäl att tänka om och tänka nytt skriver Michale T. Klare i en välformulerad artikel i Energy Review. Klare är Professor i “Peace and World Security Studies” och han tillägger att skiffergasen som nu lyfts fram på bred front (av lobbyintressen?) är bara ett annat sätt att förstöra världen.

Och han avslutar kärnfull.

Here?s the bottom line: Any expectations that ever-increasing supplies of energy will meet demand in the coming years are destined to be disappointed. Instead, recurring shortages, rising prices, and mounting discontent are likely to be the thematic drumbeat of the globe?s energy future.
If we don?t abandon a belief that unrestricted growth is our inalienable birthright and embrace the genuine promise of renewable energy (with the necessary effort and investment that would make such a commitment meaningful), the future is likely to prove grim indeed. Then, the history of energy, as taught in some late twenty-first-century university, will be labeled: How to Wreck the Planet 101.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv