Tresiffriga oljepriser och slutet för globaliseringen.

Egentligen är det bara en visualisering av teorierna om peak-oil, d.v.s. att vi nått krönet på oljetillgångarna. I fortsättningen blir de allt dyrare att utvinna vilket till sist gör att oljepriser på 100, 200 och 300 dollar per fat blir de gängse. Den alltmer ökande efterfrågan på olja, särskilt från de snabbväxande ekonomierna, innebär bara att processen går snabbare. Transportkostnaderna blir då slutet på globaliseringen. Det är i all korthet resonemanget i Jeff Rubins bok “Why Your World Is About to Get a Whole Lot Smaller”. Han kan höras lägga ut texten i en web-sändning.

I Storbritannien har man satt upp en arbetsgrupp för att funderna över konsekvenserna och ge förslag på åtgärder. De publicerade härförleden sina överväganden i en rapport, “The Oil Crunch”. En rapport som har lite av samma tanke som den från den Svenska Oljekommissionen men mera uppdaterad och lite mera sofistikerad.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv