Tricks in the trade

Det skojas tyvärr en hel del i effektiviseringsbranschen. Åtminstone gäller det när EU-länderna skall uppfylla sina åtaganden. Särskilt gäller det när målen inte är bindande. Euractiv har spårat några trick som avslöjas av personer med insikter från olika länder.

Sverige är nog inte ett undantag. Vi har ju låtit omdefiniera målet med 20% besparing från att vara absolut till att bli relativt (ett intensitetsmål). Och i en rapportering hävdades att Sverige uppfyllde målen med “råge” trots att det mest berodde på att man valt att räkna på ett särskilt förmånligt sätt.

Frågan är om det är på gång igen när man skall uppfylla det nya direktivet? Energimyndigheten har lämnat ett förslag där man kan ana en vilja att hellre räkna positivt än att agera så att det blir positivt.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv