Omvändelse på gång?

Svenskt Näringsliv har låtit McKinsey göra en ny vända på den studie som de presenterat tidigare i global skala, men nu med svenska data. Sedan argumenterar man att det kommer en skarp gräns för CO2-besparingar utöver de åtagna, priset blir drygt 50? per ton. De sista 2 procentenheterna hävdas kosta lika mycket som de första 15! Det verkar inte direkt trovärdigt med en så stor precision i studien och man får hoppas att det finns en känslighetsanalys även om den inte ingår i den publika versionen.

Men McKinsey har troligen inte räknat med de “läreffekter” som en massiv teknikomställning innebär och som ju var en av de bärande tankarna i Stern-rapporten. Och om vi talar kostnad så kan man åtminstoen med glädje konstatera att de besparingar som är ren vinst visas upp (se bild). Om man adderar det som finns ovan nollinjen och det som finns under, så reduceras ju totalkostnaden även om priset på marginalen för de sista enheterna blir högt.

 

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv