Trygghet eller mutor

En av beteendeekonomins intressantare upptäckter är den om vÃ¥r bristande “bandbredd” för att kunna hantera den information som det krävs att vi klarar för att vara ekonomiskt rationella. Sendil Mullanaithan och Eldar Shafir visar hur i sin bok Scarcity. Botemedlet är ofta att skapa större trygghet för den som skall fatta sina beslut men upplever att de inte klarar av informationen, eller har tid tillräckligt eller att ett felslut kan leda till förluster. Hur kan vi transformera sÃ¥dana insikter till Ã¥tgärder och policy för att effektvisera mera?

Det är viktigt att komma ihÃ¥g att det inte bara är slutanvändaren kunden som mÃ¥ste beröras av Ã¥tgärder för pÃ¥verkan utan även (och kanske än mer) leverantörerna av produkter och installationer eftersom det är de som skall göra jobbet och de som skall stÃ¥ för tryggheten. Ett sÃ¥dant synsätt stÃ¥r i kontrast till den traditionella ekonomistiska synen att man bara behöver sockra erbjudandet med olika penningerbjudanden. Som om det behövdes “mutor” - effektvisering är lönsamt i sig själv!

NÃ¥gra alternativ kan vara:
* Auktorisation av utförarna. Något som EEF håller på att utveckla.
* Kunskapsbaserade paketlösningar. Baserade på energideklarationer och kartläggningar. Ett pågående EU-projekt vill skapa färdplaner (Roadmaps) av deklarationerna för att sätta både användare och leverantörer på spåret.
* Helhets- och funktionsinriktning. Utgående från det som kallas UBR (Unique Buying Reason). Användarnas överskuggande problem är ofta inte effektvisering, den ligger utanför deras bandbredd. Men deras riktiga problem (t.ex. hälsoproblem i byggnader, produktivitet i processer, sjukfrånvaro på arbetsplatser) kanske kan botas med effektiviseringsåtgärder
* Vidga perspektivet. De komplexa valen som hänger samman med effektivisering behöver illustreras bättre och sammanhangen klargöras. Exempel att göra paket av motor och varvtalsreglering till motorn. Jämför också Kostcirkeln eller e-handelns sätt att knuffa för andra produkter än den man köpt med frasen ”andra kunder har också köpt xxxx”
* Gör erbjudandena mera spännande. MÃ¥nga attraheras av att fÃ¥ tillgÃ¥ng till förnybar energi i lokal skala. Paketera solceller och andelar i vindkraft med effektiviseringsÃ¥tgärder sÃ¥ att den ekonomiska insatsen blir mindre, säkrare och tryggare. Här skulle ett engagemang frÃ¥n energidistributörerna kunna vara pÃ¥ sin plats med sÃ¥ kallade Vita certifikat (om de inte vore sÃ¥ dogmatiskt ointresserade!  wink )
* Förutse och förbered kommande Ã¥tgärder. Modellen finns i mÃ¥nga sammanhang “Köp 2 betala för 1”. Om man kan anta att ytterligare Ã¥tgärder behövs inom inte alltför avlägsen framtid kan det vara klokt att tidigarelägga dem
* Dra nytta av grannarna. Industrinätverk är ett sätt att kunna nyttja erfarenheter som gjorts av andra i närheten och därmed få större trygghet.

Så sluta tänka i termer av ekonomiska lockbeten och mera i termer av trygghet!

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv