Tungt inlägg från IPCC - 80% förnybar energi till 2050 - GLOBALT!

Det är ju inte nytt att vår energiframtid i allt väsentligt kan baseras på förnybar energi, men det är definitivt tungt vägande att den senaste rapporten kommer från IPCC, d.v.s. FN:s klimatpanel. Det som finns att läsa är ännu så länge bara en pressrelease och en sammanfattning på 25 sidor, men den fullständiga rapporten skall bli tillgänglig sista maj. För den som inte kan hålla sig kanske det går bra att intervjua professorn Lars Nilsson i Lund som är en av författarna.  wink

En fråga skulle kunna vara hur stor roll som effektivisering spelar i systemet för det går inte att få grepp om i en snabb läsning. Att den har en roll framgår men hur är inte klart. Om de skisser man har för policies och åtgärder för att få ut de olika teknikerna (bio-, sol-, geotermisk-, vind-, vatten- och vindenergi) i stor och lämplig omfattning skall fungera så är det viktigt att börja med effektiviseringen.

Effektiv användning och förnybar energi är som tvillingar men effektiviseringen är den äldste och bör komma först.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv