Tunt om LCC

Nordiska rådet presenterar då och då skrifter gjorda gemnsamt mellan ett antal länder och som skall vara till hjälp i angelägna ämnen. Nu har kommit en om livscykelkostnader (LCC). Den blir ingen kioskvältare.

Till all lycka kan den laddas ned kostnadsfritt. Hade man betalat 200 kr för den tryckta versionen hade man känt sig blåst. Det är väldigt svårt att se vem som skulle kunna ha nytta av en 65 sidors skrift med allmänt resonemang utan någon hjälp med att visa metoder. Rådet borde ställa större eller tydligare krav på sina alster för att de skall vara till nytta.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv