Två svårknäckta problem med en lösning.

Å ena sidan fastigheter med dålig innemiljö och dålig energieffektivitet. Å andra sidan ungdomsarbetslöshet. Två riktigt svåra problem - Vad skall man ta sig till? Jo man slår ihop dem. Precis som med flugorna tar man dem i en smäll!

Sven Andersson, den legendariske ingenjören från fastighetskontoret i Malmö, tog kontakt med arbetsförmedlingen i akt och mening att utbilda några “barfotaingenjörer” som kunde göra kartläggningar av tillståndet i fastigheterna och därmed lägga grunden för välbehövliga åtgärder.

Skepsisen var stor, och alla som har sett filmen “Äta, Sova, Dö” har fått en liten inblick i hur arbetslösa tränas i att sälja sin egen kompetens, vet hur tröstlöst det ser ut. Sven tränade istället sina adepter i praktiskt arbete. Mycket mera konstruktivt. Hur har det gått? Ja alla som var med i den första gruppen har jobb idag!

Vi behöver mer av det här och Sven är säkert beredd att visa hur man gör. Precis som han visat att det finns 21 olika sätt att skapa friska hus istället för sjuka.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv