Tyskland har något på gång

Och det handlar om effektvisering där man känner att man håller på att komma på efterkälken. Det skall bli ett insatsprogram som skall presenteras i parlamentet den 3 december och det talas bland annat om om skattelättnader (typ ROT?) för renoveringar av byggnader.

Därmed hoppas man kunna öka renoveringstakten i byggnadsbeståndet från 1 till 2 % per år och det är ju åtminstone en bit på väg mot de 3 som EU-kommissionen siktade på innan medlemsländerna gjorde pannkaka av effektiviseringsdirektivet.

Att en sådan åtgärd vore välbetänkt inte bara av energiskäl visar en studie som gjorts av tyska regeringen och som visar att sysselsättningsökningen är påtaglig. I renoveringar som gjordes 2011 för 14 miljarder € skapades drygt 270 000 jobb. I underlagsmaterialet visar man också att det inte bara är energin, klimatet och jobben som mår bra av ett sådant program utan även lokalsamhället via skatteunderlaget.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv