Tysklands energiomställning

granskas i en stor artikel i European Energy Review och i en specialstudie från The Oxford Institute for Energy Studies. Båda kan väl sägas vara lite avvaktande.

European Review innehåller lite av det korpkraxande som man väl kan förvänta sig inte minst från de etablerade aktörerna som intill dess att beslutet togs tyckte att de hade “koll på läget”. Men det är klart att det är en omfattande manöver och där det är tydligt att beslutsunderlaget kunde ha varit mera grundligt (inte minst i Tyskland smile ). Å andra sidan så kan inte framtiden förutsägas i detalj av någon och “politik är att vilja”. Angela Merkel har sagt att det inte gäller att bara få balans i ekonomin utan även vara i balans med naturen.

Oxfordstudien visar att det i vissa stycken går riktigt bra och att Tysk industri fått ett övertag när det gäller förnybar energi. En intressant detalj är att många små nya aktörer (oftast kooperativ) blivit engagerade, se bild nedan. Men studien visar också att energieffektiviseringssträvandena lämnar en del övrigt att önska om både energi-, miljö- och klimatmål skall nås.

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv