Ukrainas sak är (inte så s-) vår

Det borde vara en så kallad “no-brainer” men det tycks ändå ta tid att förstå det uppenbara. Att Ukrainas problem i stor utsträckning har att göra med energi och kan lösas både snabbt och rejält med effektvisering. Men att det inte i första hand är genom att installera mätare (som artikeln föreslår).

Ändå är det (lik förb-t) alltid det förslag som alltid kommer upp när “västexperter” skall föreslå åtgärder för östländer. Jo mätarna behövs men senast SAMTIDIGT behövs åtgärder som kan omsätta mätdata till handling. Typexemplet är att om man saknar ventiler på radiatorerna så är mätarna meningslösa.

Nu finns gudskelov insikten väl utbredd i Ukraina men det hjälper ju inte om “snake-oil salesmen” kommer till assistans med fel produkt.

 

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv