Upprorsfanorna vajar

Bostadsministerns märkliga angrepp pÃ¥ marknadsekonomin och köparnas rätt att själv bestämma vad de vill ha, och döpa om det till “kommunala särkrav”, möter motstÃ¥nd. Kommunerna som ombud för köparna höjer upprorsfanorna och det sker över hela det politiska spektret.

I Malmö är det (mp) som aviserar att de kommer att använda andra delar av regelverket. Solna (fp) var tidigt ute innan det ännu var ett skarpt förslag. Stockholm (c) tog till storsläggan och beskrev förslaget som ett hot mot hela bostadsutbyggnaden i Stockholm.

Och det förtjänar att upprepas. Det är sällan man sett ett så illa underbyggt förslag som vandrat så långt i beslutskedjan.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv