Städer som “rinner över”.

Eller skall vi säga onormal stadsutbredning (urban sprawl)? Definitionen på “sprawl” är att omvandlingen av mark för stadsändamål är snabbare än befolkningstillväxten. Det har väl länge varit ett Amerikanskt fenomen men börjar tillta också i Europa. Problemet är naturligtvis mera akut på kontinenten men är relevant också för Sverige. När vi nu skall börja ta till oss kunskap om hur vi lever mera energisnålt kan det inte vara någon bra idé att bygga samhällen som fordrar ytterligare vägtransporter och CO2-utsläpp (se bild).

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv