USA är inte hela världen!

Oron för vad Trump kan ställa till med är stor inte minst när det gäller klimatarbetet. Men frågan är om hans (och hans republikanska kamraters) föreställningar om klimatfrågan dels kommer att resultera i några handlingar och dels om det drabbar någon annan än dem själva?

De kan naturligtvis dra tillbaka finansieringen från myndigheter och forskning kring klimat och energi men i praktisk handling är redan nu många företag i USA i full gång med effektivisering och förnybar energi i stor skala. Edison Foundation har visat detta i en rapport om trenderna i energiföretagen. Och ACEEE (The American Council for an Energy Efficient Economy) påpekar att om Trump menar allvar med att satsa stort på infrastukturen så är effektvisering en del av denna struktur.

Om sedan USA vill abdikera från att vara en av de ledande nationerna i världen när det gäller energiomställning så finns det andra och mycket större delar av världen som är beredda att ta över. Med större marknader och minst lika mycket kunnande. Detta är ett sakligt konstaterande från Hans Joachim Schellnhuber i Tyskland:

“.....so Europe and Asia have to pioneer and save the world,” Schellnhuber said in a statement. “Formally leaving the Paris Agreement would take longer than one Presidential term, yet of course the U.S. could simply refuse reducing national emissions which would mean a de facto exit out of international climate policy.”

Så om Trump verkligen vill skada amerikansk industri och ekonomi kan han naturligtvis göra det. Och visst kommer det att bromsa upp förändringen men stoppa den kan han inte. I synnerhet inte om vi andra istället kan öka våra insatser och ta deras “marknadsandelar”. USA är inte hela världen!

 

 

Kommentarer:

Risken är att man snöar in på gamla lösningar och vägrar ta till sig ny fakta eftersom det är så svårt att lära nytt. Enklare är att titta på “verklighets-TV” och fly från sitt omedelbara ansvar för sin närmiljö.

Den som inte har naturvetenskaplig skolning kan ha svårt att ta till sig större resonemang om de inte uttrycks på enklare vis.

Det är troligen därför kolindustriarbetarna hellre vill vara kolindustriarbetare än förnyelseenergiarbetare. Bryta kol eller underhålla solcellsanläggningar. Ser man endast ner i en logisk tankekedja och inte sneglar på andra resonemang så blir man blind.

Flera vill hellre elda biobränsle än att göra sina byggnader så energieffektiva att ingen uppvärmning behövs förutom ackumulation av varmvatten för hygien.

Jag har minst en sådan individ i min närhet och det är ledsamt att uppleva. Det smärtar i själen och hjärnan.

Se senaste talet av Amory B Lovins på Energiwendes seminarium i våras.

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv