USA lever på gammal teknik och skuldsatt miljö.

Det höjs med jämna mellanrum klagomål över att den Europeiska industrin skulle komma till korta i konkurrens med den amerikanska på grund av att de “over there” har lägre gaspriser. Ett förhållande som beror på att skiffergasen är billig att utvinna även om den kostar i miljöförstöring.

Intressant för övrigt att energifrågan (fracking) kunnat bli spelfilm med Matt Damon “The promised land”. En film som kritiserats för att inte vara tillräckligt teknisk och avslöjande men som på ett utmärkt sätt visar de sociala mekanismerna när människor som börjar känna oro för sin framtida utkomst lätt greppar efter det halmstrå som erbjuds men som har otäckare följdverkningar på sikt.

Nu håller emellertid EU-kommissionen på att titta närmare på detta med konkurrensen och kommer fram till att i den mån som energipriserna är till fördel för amerikanerna just nu så är det en kortsiktig glädje eftersom det konserverar produktionsförhållanden med gammal teknik.

Men kommissionen pekar också på att situationen snabbt kan vända om vi i Europa slappnar av i våra strävanden att effektivisera. Ja ungefär så som alltför många förespråkar nämligen att ta bort målsättningarna för effektivisering i kommande klimatbeslut.

“In the long run we are all dead” säger ett talesätt. Det kan ju i värsta fall bero på att vi varit så ivriga att göra kortsiktiga vinster att vi gjort det på bekostnad av framtiden.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv