USA-skräck?

Ryssrädslan är gammal och djup. Och i vissa avseenden inte utan grund. Men hur är det med USA - är de dags att börja bli lite rädd? Är populismen så omfattande som pressens rapporter kan låta ana?

När det gäller förnekandet av klimatproblemen börjar det dessutom se ut som en rent teologisk fråga. I ordets verkliga bemärkelse - antingen tror jag på högre makter, och då finns det inga klimatproblem, eller också tror jag på att vi människor har en påverkan på jordens klimat, och då förnekar vi gudomligheterna!

I detta mörker finns dock också ljus. Det finns de som tvivlar på klimatproblemet men ändå anser att vi i gudfruktig nit bör värna om jorden så att vi kan lämna den i ett bättre skick än när vi kom hit.

 

 

Kommentarer:

Det finns somliga som angriper problemet ur rent vetenskapligt perspektiv - och finner att frågan om den mänskliga påverkan är betydligt överdriven. De är naturvetenskapare till skillnad av konfererande ekonomomer och journalister och lobbyister och okunniga politiker och miljötalibaner och allsköns liknande onämnbara

USAs kristna höger är inte vetenskaplig på något sätt

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv