USAs effektivisering utvärderad

ACEEE, som är USAs motsvarighet till ECEEE, har tagit tempen på effektiviseringsarbetet i landet. Nyheten är att Californien trillat ned från en tätplats som de abonnerat på under en följd av år. Massachusetts har tagit över ledarskapet, se figur 1 nedan.

Remarkabelt är att i båda staterna får man höga poäng för energiföretagens medverkan. Ett system som liknar det som föreslagits för Europa med “Vita Certikat”, se figur 2 nedan

Det finns flera goda skäl att verkligen ha sådana som innebär att man maximerar nyttan av energin och inte energianvändningen. Ett är ju att energiföretagen tjänar pengar på att sälja energi som inte behövs och det måste väl vara viktigt att se till att man (kunden) får verklig valuta för pengarna. Det är att ta energinyttoansvar.

Det är också intressant att när man lämnar den höga politiska retoriken så arbetar man i delstaterna praktiskt över partigränserna. Steve Nadel, ACEEEs direktör, säger:

The message here is that energy efficiency is a pragmatic, bipartisan solution that political leaders from both sides of the aisle can support.

image
Figur 1. Resultat av jämförelsen mellan USAs delstater
————————————————————————————————

image
Figur 2: Poängsystem för jämförelsen

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv