USA:s satsningar på ny energi är otillräckliga

på samma sätt som i de flesta andra länder. En systematisk omfördelning så att en större del satsades på effektivare energianvändning skulle skapa fler jobb och större besparingar hävdar ACEEE i en ny rapport.

Det handlar om ökad satsning på den amerikanska motsvarigheten till vita certifikat, EERS, Energy Efficiency Resource Standards och på att de utsläppsrätter som tilldelas skall öronmärkas för effektiviseringsåtgärder. Om så sker är det inte överraskande att åtgärderna också påverkar sysselsättningen positivt.

Metoden för kalkylerna är emellertid mera antydd än beskriven, men systematiken i genomgången av det amerikanska lagförslaget, kapitel för kapitel, borde kanske också göras för att granska den svenska effektiviseringsutredningens potentialbedömningar. Då skulle deras brister avslöjas obarmhärtigt.

 

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv