Klimatpolitik är lönsamt

I Danmark i alla fall. Det visas i en studie över konkurrenskraften i den Danska ekonomin där den Danska miljöministern också framhåller den effektiva energianvändningen som en drivkraft för industrins utveckling.

 

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv