Vad blir bättre än A+++?

Det Europeiska systemet att med bokstäver, pilar och färger visa vilka apparater som är mest energieffektiva har diskuterats länge. Frågan blev akut för några år sedan när teknikutvecklingen för vissa hade fört upp alla i topp. Det fanns ett behov att utvidga klassificeringen och vi fick A+, A++ och A+++.

Nu har man undersökt hur väl konsumenterna förstår märkningssystemet och redovisat i en rapport från CLASP. För i någon framtid riskerar vi ju att allt är A+++ och vad gör vi då? J, säger undersökarna, justera om skalan så att vi får tillbaka A-G.

Grundmodellen är nämligen bra och folk förstår den över hela Europa trots alla skillnader vi har i språk, utbildning, erfarenhet, preferenser och så vidare. Vi i Sverige kan bara hålla med. Efter att behövt utstå Boverkets modell för märkning av byggnader som deklarerats är det klart att begriplighet måste sättas högre på önskelistan än elegans i bild.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv