Vad är det som saknas hos IEA?

IEA har sammanställt ett mäktigt 48 sidigt glättat dokument om energieffektivisering, VISUALISING the “HIDDEN” FUEL of ENERGY EFFICIENCY. Bra artiklar och proffsigt gjort, men ändå?  I förordet skriver IEAs chef att:”The challenge is getting governments, industry and citizens to take the first steps towards making these savings in energy and money.” Men hur tänker de att IEA skall, som de också säger, “visa vägen”? Vad är det som saknas?

När IEA bildades så var ett av huvudsyftena att “poola” forskningsresurser. Det gjorde man genom att skapa grupperingar för olika frågor och med deltagande från olika länder. Dessa kallades “implementing agreements” och har numera döpts om till “Multilateral Technology Initiatives”. Det finns idag 14 stycken sådana som arbetar med energieffektivisering för olika sektorer. I dessa arbetar bortemot 1000 experter från olika länder och löser specifika effektiviseringsproblem.

Men dessa och deras verksamhet nämns inte ens i förbigående när IEA (sekretariatet i Paris) skall visa vägen!! Och om Du försöker finna dem via IEAs hemsida då har Du ett problem. Länkarna är väl dolda. Det är något som saknas hos IEA (sekretariatet i Paris).

 

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv