Europas ledarskap i pisten.

Utfrågningarna av de nya kommissionärerna påminner i hög grad om slalom. De nominerade utsätts för en hagelskur av frågor om allt mellan himmel och jord, många är positioneringar av “särintressen” som bara lindrigt kamouflerats till frågor. Men då och då smyger det sig in verklig information i svaren och många av de hitintills utfrågade förefaller vara lovande om deras ord också omsätts i handling.

Energikommissionären Oettinger började åtminstone i rätt ände genom att deklarera att energieffektivisering stod högst på agendan och skulle omsättas i en “Action Plan” för att uppnå de 20% in kända “20-20-20 till 2020 regeln”. Han menade också att effektiviseringsmålen måste vara bindande eftersom det visat sig att nuvarande ordning är otillräcklig. Hans andra prioritet var energisäkerhet där han deklarerade att EU borde uppträda mera samfällt och mindre splittrat genom t.ex. bilaterala gasavtal med Ryssland. Gasledningen “Nabucco” stod högt på önskelistan. Hans tredje huvudämne var att infrastrukturen bättre skulle betjäna kunderna bl.a. genom “smartare system”. OBS hans skrivna svar (länkat ovan) har lite annorlunda formuleringar än vad han sade. Han underströk också att Europa har ett ansvar att leva upp till som ledare “post-Copenhagen”.

Utvecklingskommissionären (fd energi) Piebalgs åkte elegant genom sitt förhör och han i förbigående med att påpeka att uthållig energi också kommer att ingå i biståndspolitiken.

Miljökommissionären Potocnik underströk med emfas att utveckling av en grön ekonomi var det mest logiska man kunde göra i dåliga tider och att den finansiella och ekonomiska krisen var en möjlighet som inte fick missas.

Forkningskommissionären Geoghegan-Quinn var också en elegant i pisten. Kärnkraftsporten (som alla klarat hitintills) är i och för sig inte så svår eftersom den tas med hänvisning till subsidiariteten.

————————————-
Och lämpligt nog med att detta pågår passar EREF (EUROPEAN RENEWABLE ENERGIES FEDERATION) på att utnämna tre av EU-parlamentets ledande personligheter till sin hall of fame nämligen “de tre musketörerna” Mechtild Rothe, Claude Turmes´och Anders Wijkman. GRATTIS! Det är inte utan att man hör en del av deras ord i de svar som kommer från dem som utfrågas nu?

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv