Vad har de för sig på banken?

Europeiska Investeringsbanken har annonserat att de vill finansiera projekt för energiomställning och klimat. Det är rejäla summor, 100 m?, i en s.k post-2012 fond. Men de som följt bankens aktivitet ett tag, CEE (ett s.k. Bankwatch Network), är inte imponerade. Både med rätta och med mindre rätt.

Sant är att EIB finansierat en hel del projekt för fossila bränslen i det förflutna, men det är få av oss som har ett fläckfritt förflutet (eller ens en fläckfri nutid). Mera oroande är då att “low-carbon technologies” ingår i planerna. Det är ofta en omskrivning för kärnkraft och då försvinner pengarna snart! Varken fonderna eller resultatet blir uthålligt med den tekniken.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv