Vad skall (måste) hända efter 2020 och före 2030?

Undrar EU-kommissionen i en konsultation som är öppen för alla att ge synpunkter på före den 2 juli.

Frågorna kretsar kring följande huvudområden:
1. Vad har vi lärt oss av de pågående processerna? Det givna svaret är väl att det behövs kraftfulla medel för att få motsträviga medlemsländer att göra det som skulle gagna dem bäst! angry
2. Hur skall målen formuleras och kunna fånga även konsekvenser som till exempel förhöjd säkerhet när man klarar sig med mindre energi och har kontroll över försörjningen?
3. Vilka instrument har vi eller kan utveckla?
4. Hur påverkas konkurrenskraft och säkerhet, och hur kan vi utnyttja omställningen för dessa syften?
5. Hur är det med ländernas olikhet och kapacitet för uppgiften?

Relevanta frågor men kanske inte uttömmande? Det påpekas att man kanske ägnat för lite intresse åt uppvärmning och för mycket åt elförsörjningen. Då kan detta ju framhållas i frågesituationen.

Och ett litet påpekande till dig som läsare. Jag kan garantera att detta ämne kommer att ventileras flitigt vid eceee summer study och dessutom kommer flera av nyckelpersonerna som kan påverka att vara där! Det kan Du också vara!

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv