Vad är effektivisering bra för?

Vad är effektivare energianvändning och vad skall vi ha den till? Är det effektivare att bara använda mindre än vad man skulle ha gjort - om man använt mer?

I en artikel om Tony Judts sista bok sägs att han i den pekat på att man sedan 1970-talet slutat att fråga “Vad är rättvist ?” och ersatt med frågan “Är det effektivt ?”. I sin bok om Animal Spirits skrev Akerlof och Shiller för några år sedan att “fairness” är viktigt för att vi skall vilja vara en del av samhället och acceptera att medverka i produktion och fördelning. Då räcker det inte med att bara vara effektiv. Effektiviteten måste ha ett syfte. Och ett viktigt syfte är just rättvisa - jordens resurser är begränsade och måste räcka till alla.

Och just därför kan man inte resonera som energiministern gör när hon i sin blogg säger “Stoppa energislöseriet - på rätt sätt”. Att hon dessutom påstår att Sverige “helhjärtat” stöder EUs mål att minska energiåtgången med 20% är inte korrekt. Ty som Sverige formulerat målet (20% förbättrad intensitet (kWh/BNP)) leder till ökad energianvändning om vi samtidigt uppnår våra ekonomiska mål! Och öka är motsatsen till minska i de allra flesta ordböcker.

Tyvärr målar hon in sig i hörnet ordentligt genom att säga att för att uppnå EUs mål så sätter man ett tak för energianvändningen på ett sätt som hotar svensk industri, att Sverige redan är energieffektivt och att andra länder slösar mer. Varken det ena eller andra är sant. Då kan man likaväl hävda att koldioxidmålet är ett tak som hämmar industrin och Sverige är inte exceptionellt effektivt (längre).

Men det stämmer inte med vad hennes parti säger:

Tidiga insatser för att minska jordens överhettning är nödvändiga att vidta. Det kräver insatser inom en lång rad områden. Vi behöver bryta beroendet av fossila bränslen. Vi måste minska vår energiförbrukning genom effektivisering och vi måste producera grön och hållbar energi.

Sverige och andra kan effektivisera långt under det s.k. “taket” och vi måste det! Det är en resursfråga och en rättvisefråga om vi i internationella förhandlingar skall kunna kräva åtgärder av andra. Effektiviteten har flera syften. Ett är ekonomi, ett annat är jobb och industriutveckling och ett är att resurserna skall räcka till en växande befolkning globalt.

Som det nu är kommer vi att behöva bygga mer förnybar energi än vi faktiskt skulle behöva och det för att försörja en i grunden slösaktig användning. Vi kommer att förlora både på gungorna och karusellerna.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv