Vad vilja energiföretagen?

World Business Council for Sustainable Energy, WBCSD, har ett projekt som sysslar med energiföretagens möjligheter att uppnå uthållighet. Nåja om inte det så åtminstone låg-kol samhället eftersom de gärna tar med en portion kärnkraft. De har nu släppt två rapporter som utgår från IEAs Energy Technology Perspectives 2006, ETP, och som resonerar om hur lösningarna kan fogas in i energiföretagens sätt att fungera. En handlar om tekniken och en handlar om policies. Båda verkar ta effektivisering på djupaste allvar (se bild nedan).

Man saknar emellertid en viss insikt om hur det är i den egna verksamheten. Visserligen nämns både transmission och distribution men man tar inte upp den omvittnade ineffektiviteten i transformatorer.

 

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv