Väderrelaterade naturkatastrofer ökar stadigt

Worldwatch Institute rapporterar i sin Vital Signs att antalet väderrelaterade katastrofer ökar stadigt (se bild). Översvämningarna har tredubblats sedan 1980-talet medan de katatstrofer som hänförs till stormar och extremtemperaturer har fördubblats.

image

Kommentarer:

...antar att det som vanligt när det gäller statistik med naturkatastrofer inblandade är raporterade events på y-axeln. 

Det diagrammet i så fall säger är att fler events har blivit rapporterade, till detta finns det i så fall troligare förklaringar än att säga att antalet events har ökat. Kommunikationen vet vi har ökat under denna tid.

Att helt oreflekterat påstå att bara för att något rapporterats oftare så har det hänt oftare är rent nonsens.

Tack för ordet!

När det gäller “devastating natural disasters” tror jag nog att de rapporterats grundligt under mycket lång tid. Kommunikationen sedan 1980-talet har nog varit tillräcklig även om den ökat sedan dess.

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv