Vägvisare till effektiv resursanvändning

EU har tilsatt en rådgivande grupp för sitt arbete med en färdplan för resurseffektivitet (inkl. energi).

I gruppen ingår två svenskar dock ingen från den politiska värden vilket naturligtvis är ägnat att förvåna när man hör vilket föregångsland Sverige är smile

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv