Världens bästa energipolitiska åtgärder

Finns i Tyskland hävdas i en WWF-rapport som granskat G20-länderna. Det är deras paket för effektivisering och förnybar energi i byggnader som tar priset. Tvåa blir samma lands feed-in tariffer (inmatningspriser) vilket illustrerar att det inte bara är frågan om att göra saker rätt utan även att göra rätt sak, d.v.s. att kunna skilja på att vara “efficient” och “effective”. Se bild nedan för de 12 högst rankade åtgärderna.

Det tyska byggnadspaketet är just ett PAKET, vilket innebär att det har flera delar för att åstadkomma en komplett leverans och som inte bara fastnar på detaljer. Det finns tekniska krav kopplade till ett finansieringsstöd. En likartad mekanism finns i EU-projektet Clearsupport. Tankegången har i Sverige förts fram av Energirådgivarna som föreslagit en ROT-finansiering för renoveringar syftande till effektivisering av det befintliga byggnadsbeståndet

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv