Världsbanken visar vägen

Insikten om att våra vanligaste ekonomisk resonemang är otillräckliga tycks epidemisk. Nu presenterar Världsbanken en rapport där man gjort mera ingående studier av vilka olika förhållanden som påverkas vid en förändring och har enligt SvD kommit upp med en enkel handlingsplan:

1. Identifiera alla ekonomiska, sociala och miljöfördelar ett projekt har.
2. Välj den rätta modellen för att beräkna vad fördelarna är värda.
3. Identifiera vilka ekonomiska verktyg som passar bäst för att nå målet och vilka konsekvenser för den övriga ekonomin dessa har.
4. Mät vilka fördelar som uppnåddes när projektet genomförts och presentera det på ett relevant sätt för de grupper som berörs.

Det handlar alltsÃ¥ inte längre enbart om att kalkylera “allt annat lika” (ceteris paribus) utan att “allt ändras som skall ändras” (mutatis mutandis).

Resultaten blir också spännande (se exempel nedan) där inte enbart energi- och klimatförhållanden visas utan även till exempel påverkan på jordbruket. Och allt talar för effektivare energianvändning!

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv